Çevre ve iş güvenliği Politikamız

ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Şirketimizde yönetimin önderliğinde tüm çalışanların aktif katılımı ve çabalarıyla, sürekli gelişme anlayışı içinde, çevreye duyarlı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için aşağıdaki prensipler doğrultusunda faaliyet göstermekteyiz:

  • TORHAN Otomat San. ve Tic. A.Ş. olarak; çevre dostu teknolojileri kullanarak doğal kaynakların verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasını sağlamak, atık yönetimi ve geri dönüşüm uygulamaları ile çevresel etkileri en aza indirmeyi,
  • Çevre ve iş güvenliği ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve standartlara tam uyum sağlamayı, bu doğrultuda sürekli güncellenen ve geliştirilen politikalar uygulamayı,
  • Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği bizim için en öncelikli konudur. İş yerinde riskleri minimize etmek için sürekli eğitimler düzenlemeyi, güvenli çalışma koşulları sağlamak ve olası kazaların önüne geçmek için proaktif önlemler almayı,
  • Çevre ve iş güvenliği performansımızı sürekli olarak izlemek, değerlendirmek ve iyileştirmek amacıyla etkin yönetim sistemleri kullanmayı, bu sistemlerin etkinliğini periyodik olarak gözden geçirmek ve gerekli iyileştirmeleri yapmayı,
  • Tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımızla çevre ve iş güvenliği konularında işbirliği yapmayı, bu işbirlikleri ile toplumsal bilinç oluşturmayı ve ortak değerler yaratmayı,
  • Çalışanlarımızın çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlenmeleri ve aktif katılımlarını sağlamak amacıyla düzenli eğitim programları ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmeyi,
  • Üretim faaliyetlerinde, tüm çalışanların da katkısıyla çevre ve doğaya saygılı bir yol izlemeyi,
  • Çevre ve iş güvenliği politikamızın eksiksiz uygulanacağını ve etkinliğinin periyodik olarak gözden geçirileceğini belirtiriz.